Şaban
1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı.


isimlerin anlamı, isim tabiri | http://www.isimlerinanlami.net